Oczyszczalnie ścieków zyskują na strategicznym znaczeniu dla gospodarki cyrkularnej kraju. Rola przedsiębiorstw kanalizacyjnych i wodociągowych stale rośnie. Mimo to, poziom ponownego wykorzystywania zasobów wodnych oraz produktów powstających w oczyszczalniach pozostawia wiele do życzenia.

Koncepcja obiegu zamkniętego opiera się na świadomym wykorzystaniu zasobów naturalnych przy maksymalnym ograniczeniu negatywnego odziaływania produktu na środowisko. Odpad to więc surowiec wtórny, który należy wykorzystać w kolejnym etapie produkcji. Ideą circular economy gospodarki jest rozwiązanie, w którym środowisko, przedsiębiorstwo i społeczeństwo w równej mierze są beneficjentami korzyści wynikających z zasady win-win-win. 

Proces zmian klimatycznych w ciągu ostatnich lat znacząco przybrał na sile. Postępujący kryzys klimatyczny coraz dotkliwiej odczuwają społeczeństwo i światowa gospodarka. Zauważalne anomalie pogodowe, wzrastająca temperatura, rekordowo niskie opady, smog, kwaśne deszcze, skażenia gleb są wynikiem przekroczenia możliwości eksploatacji oraz potencjału biologicznego Ziemi przez człowieka. Należy podkreślić, że 90% strat różnorodności biologicznej oraz deficytu wody to wynik wydobycia surowców naturalnych. Ten fakt bezpośrednio obrazuje, że surowce naturalne mają ograniczoną zasobność. Kryzys klimatyczny stał się priorytetem gospodarki i polityki światowej. Kluczowym działaniem stało się więc podjęcie procesu transformacji tradycyjnego modelu gospodarki liniowej na model, który uwzględni racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz pozwoli odwrócić proces zmian klimatycznych.

Odnawialny, zagrożony surowiec

Zmiana modelu gospodarki dotyczy szczególnie branży wodociągowo-­‑kanalizacyjnej, przede wszystkim z uwagi na kurczące się w zatrważającym tempie zasoby wodne. Choć woda...