Komisja Europejska prowadzi konsultacje nad rozszerzeniem tzw. taksonomii, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088. KIGO wyraża opinię, że inwestycje w nowe moce przerobowe instalacji termicznego przekształcania odpadów przy zachowaniu obowiązku 65% poziomu recyklingu są niezbędne dla realizacji polskich celów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i wprowadzenia krajowego systemu gospodarowania odpadami w gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

6 września br. aktywnie uczestniczyliśmy w procesie prawodawczym w zakresie taksonomii – w dwóch różnych kwestiach. Pierwsza dotyczyła rozszerzenia taksonomii na kwestie społeczne, druga zaś konsultacji dotyczących transformacji gospodarki. 24 września czynnie wzięliśmy udział w trzecim procesie konsultacyjnym dotyczącym ustanowienia kryteriów technicznych dla czterech celów środowiskowych taksonomii.

Stanowisko KIGO

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami przekazała na stronach Komisji Europejskiej swoje stanowisko, iż wyłączenie spalarni z taksonomii i uznanie takich inwestycji za „wyrządzających znaczącą szkodę środowiskową” znacznie utrudni finansowanie takich przedsięwzięć i może uniemożliwić uzupełnienie luki inwestycyjnej, jaka występuje w infrastrukturze Polski w tym obszarze, co utrudni spełnienie wymogów UE w zakresie stworzenia efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Instalacje termicznego przekształcania odpadów (ITPO) stanowią istotny, wręcz nieodzowny element systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Ponadto funkcjonowanie ITPO z pewnością pomoże osiągnąć założony cel maksymalnego 10-procentowego poziomu składowania odpadów i jednocześnie ograniczy emisję gazów cieplarnianych, w szczególności metanu, z sektora odpadowego. Inwestycje w nowe moce przerobowe ITPO,...