Od 2017 r. miasto prowadzi zadania inwestycyjne dotyczące zagospodarowania wód opadowych. Projekt uzyskał dofinansowanie, które pozwala na budowę zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej, separatorów, zbiorników podziemnych i wielu innych urządzeń zagospodarowujących i oczyszczających wodę.  Obecnie realizowana jest budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w czterech ulicach w mieście. Trwa też weryfikacja złożonych ofert, związanych z największym kompleksem zadań projektu – zagospodarowaniem jednej ze zlewni. Zamówienie będzie obejmowało zaprojektowanie oraz wybudowanie zbiornika podziemnego retencyjno-infiltracyjnego o pojemności minimum 3,4 tys. m3 wraz z osadnikiem oraz pompownią, który będzie zlokalizowany w pasie drogowym. Prace obejmą również zagospodarowanie terenu, pogłębienie oraz powiększenie istniejącego stawu oraz nasadzenie roślin hydrofitowych, Wybudowany zostanie także zespół zbiorników retencyjnych o pojemności min. 2000 m3, w tym ziemnego rowu przepływowego, oczka wodnego, baterii zbiorników podziemnych, budowę pompowni cyrkulacyjnej, punktu czerpania wód deszczowych, dwóch boisk sportowych. Teren wokół zostanie zagospodarowany, uzupełniony małą architekturą, oświetleniem, nasadzona zostanie zieleń (w tym hydrofitową). Do tego dojdzie budowa układów podczyszczania ścieków deszczowych, kanalizacji deszczowej (na odcinku około pół kilometra), rozszczelnienie powierzchni 430 m2 i zaadaptowanie jej na tereny rekreacyjne. „Konieczność budowy zbiorników retencyjnych jest efektem zmian klimatu. Coraz częściej mamy do czynienia z intensywnymi, nienormatywnymi opadami deszczu, których istniejąca sieć kanalizacji deszczowej nie jest w stanie przejąć” – czytamy w komunikacie gorzowskiego...