Nowa hala operacyjna, sześć szczelnie zamkniętych, betonowych tuneli kompostowniczych, zmodernizowane tunele BIODEGMA oraz wentylatorownia z nowoczesnym systemem urządzeń do oczyszczania powietrza – modernizacja zakładu FCC Polska w Zabrzu właśnie dobiegła końca. Wartość inwestycji to ponad 15 mln zł.

Modernizację zakładu rozpoczęto w październiku 2018 r. Jej celem było podniesienie komfortu życia mieszkańców Zabrza poprzez skuteczne wyeliminowanie uciążliwości zapachowych powstających w wyniku biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Inwestycja polegała na pełnej hermetyzacji procesu. Teraz kompostowanie odpadów biodegradowalnych, które wcześniej częściowo odbywało się na zewnątrz, jest prowadzone w szczelnej, hermetycznej hali, a powietrze poprocesowe oczyszcza na bieżąco system złożony z trzech rodzajów filtrów.

Skuteczna technologia

– W pierwszej kolejności powietrze z hali oczyszczone zostaje w biofiltrze, następnie rozpoczyna się proces oczyszczania mechanicznego z cząstek stałych, np. pyłów, na końcu dodatkowo powietrze przepuszczane jest jeszcze przez filtr z węglem aktywnym, który jest najlepszym znanym pochłaniaczem organicznych związków zapachowych – mówi Krzysztof Tomczyński, dyrektor ds. Inwestycji i Technologii w FCC Polska. – Po takiej procedurze powietrze jest całkowicie czyste, pozbawione zapachów i może trafić z powrotem do atmosfery – dodaje. 

FCC Polska w Zabrzu jest jednym z pierwszych zakładów w kraju, który postawił na tak szeroko zakrojone działania i podjął decyzję o hermetyzacji całej hali mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Skuteczność...