W Polsce mamy prawie 30% powierzchni pokrytej przez lasy. W większości, bo aż w 80%, są to lasy państwowe, a w 20% tzw. lasy prywatne. Zarówno prywatni właściciele lasu, jak i zarządcy lasem państwowym prowadzą w lesie wycinkę drzew.

Są to cięcia zarówno pielęgnacyjno- sanitarne, jak i rębne. Cięcia pielęgnacyjne polegają na usuwaniu drzew gorszej jakości, zamierających oraz będących gatunkami obcymi lub niepożądanymi, aby zapewnić odpowiednie warunki dla wzrostu drzewom o lepszych parametrach. Usuwa się również drzewa martwe w celu zmniejszenia zagrożenia przed szkodnikami owadzimi, a także przed pożarami. Cięcia rębne polegają na pobieraniu plonu z lasu, ponieważ drzewa nie są wieczne i z czasem zamierają, więc wyprzedzająco są wycinane w czasie, który pozwala skorzystać z dobrej jakości drewna.

Czy można wycinać?

Mieszkańcom dużych miast lub nawet mniejszych miejscowości, którzy mało wiedzą na temat lasu, wydaje się, że wycięcie każdego drzewa jest prawie zbrodnią na przyrodzie. Z jednej strony wiemy, jak ważna jest rola środowiskowa drzew w lasach i zadrzewieniach, z drugiej strony nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że drzewa w lesie zachowują się tak samo jak wszystkie organizmy żywe w przyrodzie. Każda populacja składa się z osobników młodych, w sile wieku i starych. Drzewa nie są wieczne, chociaż są długowieczne....