Oświetlenie stanowi istotną część rozbudowanego systemu infrastruktury miejskiej. Zwiększa dostępność i umożliwia użytkowanie przestrzeni, a postęp technologiczny pozwala na wdrażanie różnych form światła sztucznego. Świadome wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań może znacznie wesprzeć kształtowanie i funkcjonowanie miast inteligentnych i jednocześnie poszerzyć zakres korzyści dla mieszkańców.

Trwająca od wielu lat dyskusja na temat zalet oświetlenia wskazuje, że zagadnienia te są bardzo istotne dla kształtowania obszarów zurbanizowanych. Nowoczesne rozwiązania i systemy wdrażane w miejskich przestrzeniach publicznych przyczyniają się do poprawy ich funkcjonowania w bardzo szerokim zakresie. W kontekście bezpieczeństwa pozytywnie wpływają na zwiększenie dostępności dla użytkowników, a przez to podnoszą atrakcyjność tych miejsc i zachęcają do wydłużenia spędzanego w nich czasu czy integracji społecznej. Właściwie zastosowane oświetlenie może znacząco podkreślić piękno danego miejsca – podnieść walory estetyczne wielu elementów, np. architektury i zieleni, poprzez ich ekspozycję za pomocą iluminacji – poprawiając tym samym wizerunek miasta. Jednak dziś to nie wystarcza. Niezwykle pożądane jest stosowanie elementów świetlnych wykraczających poza klasyczne ramy, gdyż inteligentna infrastruktura oświetleniowa może znacznie poszerzyć zakres potencjalnych korzyści dla miast i ich mieszkańców. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy idea smart city jest – i zapewne będzie przez kolejne dekady – jedną z najpopularniejszych koncepcji rozwoju współczesnych aglomeracji miejskich.

Inteligentne oświetlenie to nie...