Do zadań organów gmin należy zapewnienie właściwego sposobu reagowania na interwencje i skargi mieszkańców oraz organizacji działających na rzecz ochrony praw zwierząt, dotyczących znęcania się nad zwierzętami lub pojawienia się na terenie miasta zabłąkanych lub okaleczonych zwierząt.

Działania z tym związane należy przeprowadzić niezwłocznie po uzyskaniu sygnału we współpracy z powiatowymi służbami weterynaryjnymi, policją, strażą gminną oraz z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona praw zwierząt. Policja, straże gminne oraz pracownicy urzędów gmin winni przestrzegać prawa oraz kontrolować, czy zwierzęta są przetrzymywane na uwięzi (art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt). Należy pamiętać, że zawiadomienie organów administracyjnych, np. prezydenta miasta, to zupełnie inne postępowanie, zawarte w art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt. Zgłoszenie takiego faktu do organów administracji nie zabezpieczy zwierzęcia, ponieważ sprawy administracyjne o czasowy odbiór zwierzęcia mogą trwać bardzo długo. Jedynym skutecznym narzędziem jest odbiór interwencyjny na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, którego mogą dokonać m.in. strażnik miejski, policja czy organizacje prozwierzęce (posiadające uprawnienia). Właściwe warunki bytowania to zapewnienie zwierzętom właściwego schronienia przed chłodem, upałem, deszczem i śniegiem – wyrok NSA z 23 stycznia 2013 r. (sygn. akt II OSK 1743/11), w myśl art. 4 ust. 15 ustawy o ochronie zwierząt,...