Jak ustabilizować działalność branży gospodarki odpadami i zahamować wciąż postępujący wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?W „Zamku Kliczków” 8-10 października br. odbyła się konferencja KIGO pt.: „Rozszerzona odpowiedzialność producentów, energia z odpadów – szansa na stabilizację cen”. W spotkaniu tym udział wzięło prawie 70 przedstawicieli przedsiębiorstw gospodarki odpadami i samorządu.

Konieczne zmiany

Dyskusja podczas spotkania wykazała, że dla branży gospodarki odpadami wyczekiwanym elementem uzupełniającym system jest wdrożenie skutecznego modelu rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), zakładającego realne pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania opakowań i odpadów opakowaniowych przez producentów odpadów oraz budowę instalacji recyklingu, a także rozwój nowych technologii odpadowych. Proponowany przez KIGO i zaprezentowany na konferencji przez Jerzego Zająca, członka Zarządu KIGO, system ROP – promujący ekoprojektowanie opakowań i rozwój recyklingu oraz zapewniający systematyczny odbiór odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych i pochodzących z selektywnej zbiórki – w opinii branży może zagwarantować stabilizację działalności i zahamowanie wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców. Na spotkaniu przedsiębiorcy podkreślali także konieczność zwiększenia możliwości termicznego przekształcania odpadów w istniejących ITPOK-ach poprzez prawne dopuszczenie możliwości ich działania w zwiększonych mocach przerobowych, a także wykorzystania istniejącej w Polsce lokalnej infrastruktury do produkcji i przesyłania energii w procesie współspalania z RDF-em, co umożliwiłoby obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów i wytwarzania energii na terenie wielu gmin. Oceniamy, że nawet jednoprocentowy udział RDF-u w procesie współspalania w lokalnych elektrowniach wpłynąłby na ustabilizowanie cen na poziomie 300...