Polska należy do państw o dużych zasobach złóż udokumentowanych kopalin, co umożliwia ich długotrwałą eksploatację i zabezpieczenie potrzeb gospodarki, także dla przyszłych pokoleń. 

Jak podkreśla Ministerstwo Klimatu i Środowiska, „Polska jest krajem dość dobrze rozpoznanym geologicznie, w przeszłości były przeprowadzone liczne prace poszukiwawcze oraz rozpoznawcze. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie zostaną udokumentowane nowe złoża. Mogą, lecz na chwilę obecną nie można powiedzieć ile oraz jakie”. 

Aby rzeczowo i merytorycznie odpowiedzieć na powyższe wątpliwości, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo surowcowe państwa, resort przygotował projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP). 

Dokument zakłada strategiczne zmiany w działaniu, czyli intensyfikację prac poszukiwawczych bogactw naturalnych, prowadzonych przez państwową służbę geologiczną. Drugi strategiczny kierunek w tym zakresie to zwiększenie skuteczności ochrony złóż kopalin – co ma zapewnić nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego, którą także przygotowuje resort. Jednak, jak poinformował nas Wydział Komunikacji Medialnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, „Prace te są na etapie koncepcyjnym, w związku z czym w tej chwili nie jest jeszcze możliwe przedstawienie konkretnych rozwiązań”. Wiadomo jedynie, iż lepsza ochrona ma objąć zarówno już odkryte i opisane złoża, jak i nowe, które znajdą się w zasobach państwa.

Skarbnica informacji o rodzimych złożach

Polska jako jedno z nielicznych państw w Unii Europejskiej nie miała własnej polityki surowcowej. Stąd doraźnie eksperci wykorzystywali tzw. Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski, opracowany przez zespół ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego...