Od wylewania ścieków do rowów, rzek i na pola, poprzez „sławojki”, aż po szamba do przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak się zaczęła ich historia i dlaczego przez ostatnie kilkanaście lat cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców?

Środowisko zdeterminowane jest zachowaniem społecznym ludzi. Człowiek pozostaje przy tym częściowo uzależniony od warunków przyrodniczych panujących na danym terenie, od jego struktury, zagospodarowania terenu, dostępu do świeżego powietrza. Cały czas pozostaje więc w interakcji z naturą. Poprzez nadawanie otaczającym przestrzeniom kształtów i określonych znaczeń tworzą się państwa, miasta, wsie oraz domy, drogi, budynku oraz inne elementy krajobrazu wytwarzane przez społeczeństwo. To tzw. uwarunkowania społeczne – zmieniające się dynamicznie na przestrzeni ostatnich lat. 

Obejmują one też odprowadzanie ścieków, które ewoluowały od epoki ciemności sanitarnych, poprzez osiągnięcia Rzymian, budowę zbiorników bezodpływowych, sławojek oraz do przydomowych oczyszczalni ścieków. Z kolei przydomowe oczyszczalnie ścieków zaczęto powszechnie stosować dopiero na przełomie XIX i XX w. 

Technologia sanitarna Rzymian

W ogólnej świadomości Rzymianie słynęli ze umiejętności podbojów, zdobywania nowych terenów i rozwoju imperium. Nie wszyscy wiedzą, że około dwa tysiące lat temu rozpowszechnili także technologie sanitarną. To oni walnie przyczynili się do postępu w dziedzinie urządzeń sanitarnych. Zaczęli budować urządzenia systemu kanalizacyjnego, sieci wodociągowe doprowadzające wodę pitną oraz ogrzewane łaźnie publiczne. 

Komfort życia w starożytnym Rzymie w kontekście zdrowia publicznego nie stał na wysokim poziomie. Wizualnie miasto prezentowało się...