Firmy recyklingowe w Polsce muszą się rozwijać, by krajowa gospodarka odpadami mogła sprostać wymogom środowiskowym Unii Europejskiej. Mając to na uwadze, polscy recyklerzy od wielu lat postulują wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Opłaty z tytułu ROP muszą uwzględniać wsparcie dla recyklerów, a ich wysokość powinna być porównywalna do innych, rozwiniętych krajów Europy.  

Liczby jednoznacznie wskazują, że konsumujemy coraz więcej produktów, a tym samym z każdym rokiem wytwarzamy więcej odpadów opakowaniowych. Światowa pandemia i wywołany nią rozwój branży e-commerce nawet trzykrotnie zwiększył światową nadprodukcję śmieci. Jednocześnie rośnie nam apetyt na czysty świat, życie w zgodzie z naturą, ekologiczne rozwiązania. A to wymaga zmiany myślenia, nawyków zakupowych, spojrzenia na odpady jak na surowce, które mają swoją wartość, także finansową. Są konkretną kwotą, która może zostać w naszym domowym budżecie bądź do nas wrócić przy zakupie produktów z recyklingu.

Tony odpadów komunalnych

Na rosnący „problem ze śmieciami” wskazują statystyki. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że Polacy w 2019 r. wytworzyli 12,753 mln ton odpadów komunalnych. Odnotowano zatem wzrost o 2,1% w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to zwiększenie ilości śmieci na jednego mieszkańca Polski z 325 kg w 2018 r. do 332 kg w 2019 r. A eksperci wskazują na ryzyko, że dane GUS-u są niepełne. Zastanawia chociażby fakt, że Polacy generują dużo mniej odpadów niż kraje zachodnie.

Podążając dalej za liczbami, w Polsce z zebranych oraz odebranych w 2019 r....