Wygodne, bezpieczne, przyjazne, wyposażone w infrastrukturę potrzebną mieszkańcom – takie powinny być dzielnice. Od listopada 2021 r. włodarze Lublina wspólnie z mieszkańcami, radami dzielnic oraz lokalnymi działaczami i liderami opinii przyglądają się sytuacji każdej z dzielnic, by określić plany dalszego ich rozwoju z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych.

Szukając nowych pomysłów i doskonaląc dotychczasowe rozwiązania, Lublin chce w perspektywie najbliższych lat sukcesywnie rozwijać dzielnice, tak by jak najpełniej odpowiadały potrzebom mieszkańców.

– W ramach prac nad Strategią Lublin 2030, podczas badań, konsultacji i warsztatów dzielnicowych, mieszkańcy zgłosili nam bardzo ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Pokazały one, że lokalność i bliskość są niezwykle cenione i oczekiwane przez mieszkańców, gdy myślimy o jakości życia w mieście. Spojrzenie to znalazło odzwierciedlenie w wielu zapisach nowej strategii miasta, dokumentu, dla którego opinie i pomysły mieszkańców stanowią punkt odniesienia i niezwykle istotne źródło inspiracji. Dlatego, kontynuując działania konsultacyjne realizowane w ramach prac nad Strategią Lublin 2030, w nadchodzących miesiącach wspólnie z mieszkańcami i radami dzielnic dokładnie przyjrzymy się każdej z 27 dzielnic Lublina i zastanowimy się, jak powinny one wyglądać w perspektywie najbliższych lat. Razem stworzymy „Plan dla Dzielnic” – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W myśl idei miasta 15-minutowego

Efektem szeregu spotkań z mieszkańcami będzie „Plan dla Dzielnic” – opis priorytetów rozwojowych w konkretnej dzielnicy w perspektywie najbliższych lat. Następnie znajdą one swoje odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących kształtu budżetu miasta, w wieloletniej prognozie finansowej oraz podczas...