Zbiorniki wodne o naturalistycznym charakterze to nieodzowny element zrównoważonej zieleni miejskiej. Ich obecność sprzyja różnorodności biologicznej miast, poprawia ich mikroklimat i komfort życia mieszkańców.

Najcenniejsze dla środowiska miejskiego zbiorniki wodne to jeziora i naturalne stawy, zapewniające retencję wody, odpowiednie warunki dla rodzimych gatunków roślin i zwierząt oraz podnoszące wilgotność powietrza. Spotykamy je głównie na obrzeżach miast – w lasach, parkach i na terenach rekreacyjnych, trudniej o nie natomiast w centralnych częściach miast, gdzie w parkach i zieleńcach dominują sztuczne ogrody wodne. W związku z tym coraz częściej prowadzi się renaturyzację i „odbetonowanie” sztucznych zbiorników miejskich, aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla środowiska i sprzyjać ochronie „dzikiego życia” w miastach.

Warszawskie zbiorniki

Ciekawym projektem jest np. „Szuwar Warszawski”, realizowany od 2020 r. przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Jego celem jest przywrócenie naturalnego stanu zbiorników i cieków wodnych w pięciu dzielnicach, stworzenie bezpiecznych miejsc lęgowych dla ptaków wodnych i siedlisk dla płazów oraz innych chronionych lub zagrożonych gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. W ramach tego projektu odtwarzane są stanowiska naturalnej, rodzimej roślinności, na stawach tworzone są strefy szuwarowe, usuwane są inwazyjne gatunki roślin i zwierząt. Likwidowany jest częściowo beton ze zbiorników, łagodzi się ich skarpy i tworzy przyjazne zwierzętom wypłycenia wzdłuż brzegów oraz miejsca dla roślinności nadbrzeżnej.

Naturalizacja zbiorników wodnych odbywa się również w modernizowanym warszawskim parku Pole Mokotowskie. Z dna głównego stawu usunięto już beton, a na...