Polityka państwa na różne sposoby próbuje wspierać politykę mieszkaniową. Po programie Mieszkanie Plus oraz Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych kolejne rozwiązania znalazły się w przyjętym przez Sejm „Polskim Ładzie”.

Przygotowane przez rząd rozwiązania w ramach „Polskiego Ładu” wpisują się w realizację celu 11. Zrównoważonego rozwoju „Agendy 2030”, który brzmi: „Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych usług”1.

Według założeń „Polskiego Ładu”, przyjętego 1 października br. przez Sejm RP, na pakiet regulacji ułatwiających Polakom wejście w posiadanie samodzielnego mieszkania mają się składać cztery instrumenty:

program gwarancji kredytowych umożliwiających zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego, bezzwrotne dofinansowanie kredytu mieszkaniowego, bon mieszkaniowy – społeczny i rodzinny – polegający na dopłacie przy zakupie mieszkania, dla osób spełniających określone kryteria, w wysokości rosnącej wraz z liczbą dzieci, regulacje pozwalające na budowę domu do 70 m2 bez formalności.

Gwarancje kredytowe i bezzwrotne dofinansowanie kredytu

Dwa pierwsze wymienione instrumenty są ze sobą komplementarne i przedstawiono je w założeniach projektu ustawy o kredytach hipotecznych objętych gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy oraz o spłatach tych kredytów dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Założenia te zostały opublikowane na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów2. 

Działania przewidziane w projektowanej ustawie mają być środkiem realizacji programu społeczno-gospodarczego „Polski Ład” – jako instrument wsparcia rodziny w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych w ramach rozwiązań określanych wspólną nazwą „Mieszkanie...