Z raportu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) wynika, że przez następnych kilkanaście lat na inwestycje w gospodarkę odpadami powinniśmy wydać niemal 25 mld zł. Jest to konieczne, aby usprawnić selektywne zbieranie odpadów i ich przetwarzanie, a tym samym – osiągnąć wymagane przez Unię Europejską poziomy recyklingu.

W raporcie IOŚ-PIB oszacowano, że łącznie niezbędne będzie poniesienie nakładów inwestycyjnych ok. 18,725 mld zł w latach 2020-2028 i ok. 5,835 mld zł w latach 2029-2034. Celem opracowania jest ocena potrzeb inwestycyjnych (luki inwestycyjnej) w kraju w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami w związku z nową perspektywą finansową 2021-2027 oraz opracowanie informacji o źródłach dochodów dostępnych w celu pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania instalacji do zagospodarowania. Analiza jest podstawą zmian w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami na 2022 r. Dokument ujrzał światło dzienne po udostępnieniu go przez posłankę Platformy Obywatelskiej, Gabrielę Lenartowicz, w odpowiedzi na interpelację. Wcześniej Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie podawało analizy do wiadomości publicznej.

Zróżnicowane finansowanie

Jak oceniono w raporcie, z uwagi na wielkość nakładów inwestycyjnych do poniesienia szczególnie ważne będzie znalezienie dla nich źródeł finansowania. Część kosztów zostanie poniesiona przez inwestorów prywatnych, zwłaszcza tam, gdzie oczekiwane są szybkie zwroty z inwestycji i zyski. Także planowane przepisy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) będą zawierały mechanizmy finansowe, dzięki którym producenci opakowań będą ponosić odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów powstających z wyprodukowanych przez nich opakowań....