Modrzewie to najdalej sięgające na północ globu drzewa iglaste. Rosną w umiarkowanej i chłodnej (podbiegunowej) strefie półkuli północnej. Botanicy wyróżniają ok. 20 gatunków modrzewi, z czego połowę stanowią formy mieszańcowe, pojawiające się na obszarach o wspólnym zasięgu występowania dwóch lub więcej gatunków.

Modrzewie są drzewami wybitnie światłolubnymi, odznaczają się niewielkimi wymaganiami w stosunku do gleby, wytrzymują bardzo niskie temperatury zimą. W porównaniu do zimozielonych gatunków iglastych są odporniejsze na zanieczyszczenie powietrza i aerozol solny. Wraz ze zrzucanymi jesienią igłami, podobnie jak gatunki liściaste, pozbywają się zakumulowanych w trakcie sezonu substancji toksycznych. Wyróżniają się dobrą zdrowotnością i, w przeciwieństwie do świerków czy sosen, są rzadko atakowane przez masowo pojawiające się szkodniki i choroby. Z tego względu modrzewie znajdują zastosowanie nie tylko w leśnictwie, ale też w ogrodnictwie, jako rośliny ozdobne, sadzone w parkach, zieleńcach oraz na terenach osiedli mieszkaniowych. Niezwykle malowniczo prezentują się sadzone w grupach, na terenie otwartym, gdzie dzięki dobremu oświetleniu przez długie lata utrzymują dolne gałęzie. Jesienią zachwycają złociście żółtymi igłami, opadającymi przed nadejściem zimy. W rejonach podgórskich, charakteryzujących się chłodniejszym i wilgotniejszym klimatem, sprawdzają się jako drzewa przydrożne. Późnym latem i jesienią w sąsiedztwie modrzewi często pojawiają się jadalne grzyby – maślaki. Modrzewie odgrywają ważną rolę w gospodarce leśnej, dostarczają bowiem cennego – ciężkiego, żywicznego, łatwego w obróbce i bardzo trwałego drewna. To właśnie na modrzewiowych palach osadzano budynki na terenach...