Pogłębiająca się susza w przestrzeni miejskiej zmusza do podejmowania wszelkich i zdecydowanych kroków mających na celu retencjonowanie wody. Sukces programów retencyjnych nie może opierać się tylko na budowaniu różnego rodzaju zbiorników do gromadzenia wody. Ważne i znaczące są również nawierzchnie o odpowiednich właściwościach przepuszczalnych. Dzięki nim miasta każdego roku mogą zaoszczędzić miliony złotych. 

Różnorodność przestrzeni miejskiej i wymagań, które musi spełniać, wymaga stosowania różnych technologii w osiąganiu zamierzonego celu. Niewątpliwie, co wskazały minione tygodnie tego roku, największym wyzwaniem dla aglomeracji w najbliższym czasie będzie konieczność umiejętnego gospodarowania zasobami wodnymi, w tym wodami opadowymi. Popularne i zalecane staną się technologie szybko i skutecznie odprowadzające wodę opadową do gruntu oraz zmniejszające temperaturę wszelkich powierzchni poziomych, służących do komunikacji oraz wykorzystywanych w rekreacji. Oszacowano, że modyfikacja istniejących nawierzchni nieprzepuszczalnych na rzecz konstrukcji pozwalających przesiąkać wodzie może zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia podtopień od 2 do 13% i chłodzić powierzchnię od 3 do 12oC w zależności od zastosowanej technologii i prawidłowej eksploatacji. 

Idealna nawierzchnia 

Niestety nie istnieje jedna uniwersalna nawierzchnia, którą można stosować w każdej przestrzeni miejskiej. Wiadomo natomiast, że tego typu rozwiązania przede wszystkim powinny charakteryzować się wysoką odpornością na obciążenia, zapewniać stabilność i równość powierzchni, na której są zastosowane. Muszą być antypoślizgowe oraz mieć dobrą przyczepność. Istotnym elementem technicznym jest również odporność temperaturowa, w tym na wysokie i niskie wartości oraz zachowanie stabilności układu w przypadku...