Idealnym rozwiązaniem służącym zamykaniu obiegów jest wykorzystanie energii z paliwa alternatywnego, a także włączenie RDF-u do innych niż energetyka sektorów przemysłowych.

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym zakłada, że produkty, materiały i surowce powinny być wykorzystywane tak długo, jak tylko jest to możliwe, a ilości powstających odpadów powinny być ograniczone do minimum. To duży krok do przodu względem założeń gospodarki linearnej, opartej na zasadzie 4w: „weź – wyprodukuj – wykorzystaj – wyrzuć”, gdyż GOZ odrzuca etap „wyrzuć” i zastępuje go „wykorzystaj ponownie”. Należy pamiętać, że, niezależnie od poziomu segregacji, po wtórnym wykorzystaniu pozostaje pewna część odpadów (w Polsce jest to szacunkowo ok. 1,8 mln ton), która nie nadaje się do recyklingu materiałowego i surowcowego. Wykorzystywana jest natomiast do tworzenia tzw. paliw alternatywnych, w skrócie RDF.

W Polsce co roku wytwarzane jest ok. 12,7 mln ton odpadów komunalnych, z czego 21,5% (2,7 mln ton) stanowią odpady nadające się do termicznego przetworzenia – według danych udostępnionych 20 stycznia 2021 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska podczas Konferencji „Modernizacja źródeł ciepła (ciepłowni i elektrociepłowni) w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów”, zorganizowanej przez Abrys. Dane te w obliczu rozwoju gospodarczego i zwiększających się potrzeb gospodarstw domowych wykazują oczywistą tendencję wzrostową. Odpady mogące podlegać przetwarzaniu termicznemu, czyli tzw. pre-RDF...