Ostatnie miesiące były przełomowe w kontekście funkcjonowania miast. Nowe potrzeby i oczekiwania, związane z pandemią i nie tylko, wymagają wykorzystania nowych technologii. 

Rozwiązania te powinny odpowiadać na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców oraz być proekologiczne. Jakie zatem technologie zamienią nasze miasta w prawdziwe smart cities? 

Dawniej smart city było zurbanizowanym obszarem wyposażonym w technologie, które optymalizowały zarządzanie niektórymi zasobami i usługami. Dzisiaj wiemy, że wyzwania, z którymi mierzą się miasta, mogą być dużo bardziej skomplikowane. Chociaż w ostatnim, pandemicznym czasie wiele miast musiało na krótki czas skorygować swoje priorytety, główne obszary zainteresowania smart city pozostały niezmienione. Rolą miejskich władz jest wsparcie każdego z nich, będąc jednocześnie gotowym nawet na najbardziej niespodziewane scenariusze. 

Priorytetowe bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest podstawą zadowolenia z życia w mieście. Pandemia COVID-19 sprawiła, że obecnie nie oznacza ono już tylko walki z przestępczością, ale obejmuje także ochronę przed zakażeniem. Właśnie dlatego zmieniają się oczekiwania wobec technologii związanych z bezpieczeństwem publicznym. Dawniej wystarczała sieć monitoringu miejskiego, podczas gdy obecnie zagadnienie to dotyczy także m.in. zarządzania zbiorowiskami ludzkimi. Zrozumienie dynamiki tłumu wymaga kamer i systemów, które są w stanie m.in. liczyć ludzi oraz monitorować dystans społeczny. 

Efektywne wykorzystanie rozwiązań audio również może podnieść bezpieczeństwo mieszkańców i pozwolić na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, szczególnie na obszarach zagrożonych ekstremalnymi klęskami żywiołowymi, takich jak Mexico City. Władze tej metropolii, położonej w strefie...