Wiedza o tym, jak urządzić mieszkanie i jak zaciągnąć kredyt, jest powszechnie dostępna. Brakuje jednak informacji o tym, jak działa złożony system mieszkalnictwa, jaki jest możliwy zakres wyboru form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Lukę wiedzy w tym zakresie wypełniają Podcasty Mieszkaniowe IRMiR.

Temat mieszkań podnoszony w mediach z reguły dotyczy statystyki nowych, wybudowanych lub sprzedanych w ostatnim czasie lokali, popytu na kredyty mieszkaniowe czy średnich cen metra kwadratowego mieszkania w kilku miastach w przypadku kupna lub najmu. Często pojawiają się także publikacje poruszające zagadnienia polityki mieszkaniowej związane z proponowanymi zmianami w zakresie wspierania młodych ludzi w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. To pierwsza grupa wiedzy ekonomiczno-statystycznej. Drugim, bardzo silnym nurtem jest szeroki wybór publikacji, programów telewizyjnych i treści w mediach społecznościowych poświęconych remontom i wnętrzom, ich estetyce i funkcjonalności.

Głośni i cisi aktorzy mieszkaniówki

Sprawy formalne – pozwolenia, dokumenty, zgody – są w publikacjach pomijane. Dokładniejszy przegląd i monitorowanie pojawiających się i powtarzanych informacji pokazuje, że podmiotami odpowiedzialnymi za publikacje i nagłaśnianie w mediach treści dotyczących mieszkań są przede wszystkim podmioty rynkowe oferujące określone usługi lub produkty. Przedsiębiorcy z sektora budownictwa mieszkaniowego podają informacje o sukcesach sprzedażowych (publikowane co kwartał przez JLL Residential Polska, dawniej REAS, dane dotyczące sprzedaży i produkcji mieszkań przez deweloperów, wykorzystywane w publikacjach prasowych i innych mediach), instytucje finansowe o popycie na...