W dzisiejszej dobie szybkiego rozwoju przemysłu i cywilizacji oraz rozrastających się miast, problemy i tematy związane z ochroną przyrody i krajobrazu nabierają nowego znaczenia. Nowoczesne projektowanie architektoniczne i urbanistyczne stają się ważnymi dziedzinami, na poziomie których można wpływać na przywrócenie lub zachowanie równowagi biologicznej w miastach. Jednym ze sposobów na utrzymanie takiej równowagi jest zakładanie w nich zielonych dachów.

Budowa ogrodów na dachach stała się ważnym tematem w walce ze zwiększającym się zachwianiem równowagi naturalnej w przyrodzie oraz degradacją krajobrazu. Budowa zielonych dachów odgrywa kluczową rolę przede wszystkim w dzisiejszych miastach, które są coraz to ciaśniejsze i coraz bardziej betonowe. Zielony dach to miejsca na konstrukcjach budowli, ściśle z nią powiązane, które odtwarzają naturalne warunki gruntu i stwarzają możliwość uprawy i wzrostu roślinności, a co za tym idzie, tworzenia terenów biologicznie czynnych. Zielone dachy dzielimy na trzy podstawowe typy: w zależności od stopnia nachylenia połaci dachu (płaski – nachylenie do 10°, skośny – nachylenie w granicach 10–20°, stromy – nachylenie powyżej 25°), warstwy izolacji termicznej (nieocieplone oraz ocieplone) oraz ten, który jest podstawowym kryterium podziału zielonych dachów, czyli w zależności od zastosowanej zieleni (intensywny, ekstensywny i półekstensywny).

DACHY INTENSYWNE

Dachy intensywne umożliwiają uprawę różnorodnych typów roślin, zaczynając od roślin cebulowych, poprzez powierzchnie...