Od gleby wszystko się zaczyna i to ona w dużej mierze decyduje o wygodzie życia w warunkach miejskich. Również dla ludzi. O glebie, jej jakości, wpływie na środowisko mówi się cały czas za mało. A w miastach jest ona szczególnie ważna.

Żyjąca i zdrowa gleba przeciwdziała powodziom, stwarza dobre warunki do rozwoju roślin, ogranicza erozję. Ale bez odpowiedniej liczby organizmów żywych będzie bezwartościowa, a nawet utrudni egzystencję. Nowe kierunki zmian eko powinny w bardziej zdecydowany sposób zwracać uwagę na jej rolę i znaczenie.

Rola i znaczenie

Gleba w warunkach miejskich znacząco różni się od tej spoza aglomeracji. Częściej po względem jakości przypomina struktury, które należy poddać remediacji, niż sprzyjające grunty do wzrostu roślin i ochrony przed negatywnymi czynnikami pogodowymi. Gleba w miastach – w przeważających przypadkach – ma zaburzoną strukturę granulacji, jest zasolona i uboga w mikro- i makroelementy. Większość gleb aglomeracji jest niedotleniona, zawiera w sobie nadmierne ilości siarkowodoru, amoniaku i metanu. Niemały udział stanowią również pozostałości materiałów budowlanych o różnym oddziaływaniu na środowisko i różnym czasie rozkładu. Dodatkowo większość miejskich gleb stanowią te o przesuszonym profilu i małej ilości próchnicy. Coraz częściej zdarzają się gleby przeżyźnione w wyniku stosowania podczas pielęgnacji zieleni miejskiej niekontrolowanych ilości nawozów mineralnych. Warto dodać, że takie struktury mają silnie, a nawet bardzo silnie zdestabilizowane cykle hydrologiczne, niską zdolność kumulowania wody oraz zaburzone funkcjonowanie gospodarki wodnej. Problem...