Upływ czasu działa pozytywnie na postęp technologiczny w wielu dziedzinach życia. Jedną z nich jest bez wątpienia zapewnienie oświetlenia zarówno w różnego rodzaju budynkach, jak i przy drogach. Wymuszane jest to po części wzrastającymi potrzebami użytkowników. Inną istotną kwestią jest rosnące zapotrzebowanie z uwagi na stale pomnażającą się liczbę domów, biurowców oraz ulic. 

Odmiennym aspektem, mocno zyskującym na istotności oraz i bardziej zauważalnym przez każdego z nas, są kwestie środowiskowe. Warto tylko wspomnieć, iż tradycyjne żarówki posiadające żarniki, a więc te starego typu, konwertowały jedynie 5% dostarczanej do nich energii na światło, natomiast 95% spożytkowywane było na generowanie ciepła oddawanego do otoczenia. Była to niewątpliwie ogromna strata energii, z którą postanowiono walczyć –jak się okazuje, skutecznie. Jak zatem wyglądała ścieżka rozwoju oświetlenia, z którego korzystamy każdego dnia?

Przybliżenie, nawet w formie streszczenia, poszczególnych etapów rozwoju technicznego przedmiotów lub urządzeń służących do oświetlania zajęłoby bez wątpienia wiele stron maszynopisu. W związku z tym odstąpiono od opisywania pierwotnych form, takich jak ogniska, łuczywa, kaganki, pochodnie, świece, lampy olejne, a także lampy gazowe czy naftowe. Chociaż warto zaznaczyć, iż ostatnie dwa z wymienionych rozwiązań wywarły ogromny wpływ na rozwój oświetlenia – szczególnie drogowego. Co więcej, nadal w wielu miastach wykorzystywane są latarnie gazowe, często odpalane przez...