Ogrodnictwo działkowe w Polsce ma ponadstuletnią tradycję. Wywodzi się z niemieckiej idei działkowej, która przywiązywała dużą wagę do społeczno-kulturalnego i rekreacyjno-sportowego aspektu ogrodów. W Poznaniu istnieje ponad 80 rodzinnych ogrodów działkowych – ich łączna powierzchnia to blisko 807 ha.

Zarówno w Poznaniu, jak i w całej Polsce obserwuje się likwidację ogrodów działkowych z uwagi na ich atrakcyjną lokalizację oraz niejasny status własnościowy zajmowanych przez nie gruntów. Nowo powstające ogrody lokalizowane są na obrzeżach miasta, a ich powierzchnia stale maleje. Kontrowersyjną kwestię stanowi klasyfikacja tych miejsc jako terenów zieleni. Stanowią one przestrzenie półpubliczne o ograniczonym dostępie dla szerszego grona osób, co było mocną stroną podczas pandemii COVID-19. W czasie największego lockdownu były to jedyne dostępne oazy zieleni. Kompromisem pozwalającym ocalić ogrody działkowe w miastach jest ich stopniowe otwieranie dla lokalnej społeczności. „Sezon ogródkowy – spotkajmy się na działkach” to pilotażowy projekt otwierania dwóch łazarskich ogrodów działkowych przy aktywnym udziale lokalnych instytucji i mieszkańców.

Otwieranie poznańskich ROD-ów

Zwiększanie dostępności do zieleni działkowej stanowi kompromis pozwalający zachować ogrody działkowe w ich dotychczasowych lokalizacjach. Jest to szczególnie ważne na obszarach z małą ilością innych terenów zieleni i gęstą zabudową mieszkaniową. Do pilotażowego projektu otwierania poznańskich rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) „Sezon ogródkowy – spotkajmy się na działkach” zaproszono dwa sąsiadujące ze sobą ogrody – ROD im. O. Kopczyńskiego i ROD im. M. Curie-Skłodowskiej, zlokalizowane przy ul....