Biopaliwa powstają z przetwórstwa biomasy i są zaliczane do odnawialnych źródeł energii. Od roku 2000 można zaobserwować wyraźne zwiększanie produkcji biopaliw w przypadku ujęcia globalnego. W naszym kraju sytuacja jest daleka od ideału. Zapotrzebowanie na energię, szczególnie w sferze globalnego przemysłu, stale rośnie. Świat bazuje obecnie w zdecydowanej większości na paliwach kopalnych. Jest to niezwykle dobrze zauważalne w przypadku transportu, szczególnie drogowego. Pomimo coraz częściej spotykanych pojazdów z napędem hybrydowym nadal jest on jedynie wsparciem dla konstrukcji opartej na paliwie konwencjonalnym. W przypadku samochodów elektrycznych, które również powoli stają się łatwiej dostępne dla przeciętnego konsumenta, sytuacja także nie jest tak przyjazna środowisku, jak mogłoby się wydawać. W zgodzie ze środowiskiem naturalnym napęd ten pracuje jedynie wówczas, gdy energia elektryczna wykorzystywana do ładowania pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jednak na terenie Polski nadal głównymi paliwami wykorzystywanymi w elektrowniach są węgiel kamienny i brunatny.

Istnieje szansa na delikatne zniwelowanie ilości wykorzystywanych paliw płynnych pochodzących z destylacji ropy naftowej. Chodzi w tym wypadku o dodatki biokomponentów serwowane do wspomnianych produktów przetwórstwa rafineryjnego.

Trzy generacje biopaliw

Należy pamiętać, iż pojęcie biopaliwa odnosi się do szerokiej grupy surowców energetycznych, w skład której wchodzą nie tylko biobenzyny oraz biodiesel, ale również biogaz i biomasa. Niezbędne jest zatem głębsze podzielenie tej grupy i dzięki tejże segregacji otrzymujemy segment biopaliw płynnych. Grupę tę powinniśmy rozumieć jako paliwa wytworzone na drodze przeróbki...