Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 70 mln zł dla samorządów lub ich związków – z dofinansowaniem sięgającym nawet 100% – na przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych. Nabór wniosków w ramach II konkursu programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” odbędzie się w terminie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Program priorytetowy „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” dotyczy geotermii, a konkretnie wsparcia wykonania pierwszego otworu badawczego, służącego rozpoznaniu pod kątem efektywnego wykorzystania wód termalnych w Polsce. Skierowany jest do samorządów.

– Potrzebujemy rozwoju OZE w Polsce, a w szczególności rozwoju geotermii, jako naszego naturalnego, rodzimego zasobu. Niemal połowa obszaru kraju zawiera potencjał geotermalny i trzeba go uruchomić, rozpoczynając od przeprowadzenia prac poszukiwawczo-rozpoznawczych, czyli wykonania odwiertu badawczego. Temu służyć będzie program. Do poszukiwań nadaje się bardzo duży obszar, zbadany już wstępnie pod kątem zagospodarowania gorących wód. To Podhale oraz pas ciągnący się od Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie. Musimy umiejętnie zewidencjonować, a zaraz potem wykorzystać ten potencjał. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. przewiduje stopniowy wzrost znaczenia geotermii, szczególnie w ciepłownictwie systemowym. To jest „czysta energia” niezależna od warunków pogodowych, równomierna w skali roku. To bardzo cenne. Eksploatacja geotermii wiąże się także z eliminowaniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a to jest dla nas szczególnie ważne przy intensywnych staraniach o czyste powietrze – mówi dr Piotr...