Z Jackiem Bogusławskim, członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego i przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, rozmawia Dominik Szymański.

Kiedy i przez kogo założona została Wielkopolska Platforma Wodorowa? Jakie idee przyświecały jej powołaniu?

Wielkopolska Platforma Wodorowa, utworzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą z 30 maja 2019 r., jest ciałem opiniotwórczym i doradczym Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Ma ona sprzyjać efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jej ramach podmiotów na rzecz nisko- i zeroemisyjnej gospodarki.

WPW ma otwarty charakter. Ilu obecnie liczy członków i czy rzeczywiście każdy może nim zostać?

WPW liczy 77 członków, jednak mamy już kolejne zgłoszenia. Platforma działa poprzez Zgromadzenie Ogólne oraz Panele: Biznesu, Nauki, Liderów Samorządowych i Obywatelski. Członkostwo jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów gospodarczych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych. 

Jakie są najważniejsze cele, które stawia przed sobą WPW?

Celem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej jest inicjowanie działań na rzecz budowy potencjału gospodarczego pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego regionu w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych, w tym ekoinnowacji, a także rozwoju efektywności energetycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych. Ważnym elementem działalności jest promocja i wdrożenie racjonalnych rozwiązań europejskich i krajowych w zakresie wykorzystania technologii wodorowych, a także propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki regionu.

Na czym polegają prowadzone przez WPW programy wsparcia rozwoju rynku...