Zator w instalacji kanalizacyjnej może pojawić się i w sieci miejskiej, i w przyłączu domowym. Zawsze jednak sprawia wiele trudności. Sposobem na udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji jest – bardzo efektywna i szybka – metoda hydrodynamiczna z użyciem pojazdów typu WUKO.

Kiedy z rur wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach, a ciśnienie wody zdecydowanie jest nieprawidłowe, nie warto czekać. Zaniechanie regularnego udrażniania kanalizacji wpływa na mniejszy komfort użytkowania, ale może też być też źródłem potencjalnych awarii. Obecnie istnieje kilka metod skutecznego czyszczenia kanalizacji, jednak jednym z nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań jest metoda nazywana WUKO. 

Czyszczenie kanalizacji związane jest z usuwaniem z obiektów odkładających się osadów. Proces depozycji osadów w przypadku kanałów i studzienek spowodowany jest zazwyczaj ich niewystarczającym spadkiem podłużnym, zbyt małą ilością lub nieprawidłowym składem płynących ścieków. 

Nawet w prawidłowo skonstruowanej przepompowni będą odkładały się osady i inne zanieczyszczenia. Wynika to z konstrukcji samego obiektu – zainstalowana w komorze pompa nie jest w stanie wyssać wszystkich zanieczyszczeń – zwłaszcza piasków, tłuszczy czy włóknin.

Dlatego zaleca się wykonywanie regularnego czyszczenia oraz udrażniania kanalizacji, rurociągów, studzienek i przepompowni ścieków. Nawet jeżeli ścieki (z pozoru) płyną w studzience, nie oznacza to, że kanał jest w 100% czysty. Jeżeli jego przekrój jest ograniczony występującymi osadami, może to powodować utrudnienia przepływu dla większej ilości ścieków (np. podczas dużych opadów deszczu) lub zatrzymaniem stałych odpadów (włókniny, papiery itp.) skutkujący...