Poza największymi polskimi metropoliami w mniejszych miejscowościach zamieszkuje ponad połowa ludności miejskiej, której reprezentanci w samorządach obecnie posiadają stosunkowo niewielki warsztat umożliwiający relatywnie szybką reakcję na zagrożenia klimatyczne. Z tego wzglądu istnieje niezbędna potrzeba uwzględnienia roli średnich i małych miast w kształtowaniu krajowej strategii adaptacyjnej.

Już w 2008 r. z ramienia Komisji Europejskiej powstała inicjatywa Porozumienie Burmistrzów (Convenant of Mayors), mająca na celu angażowanie i wspieranie burmistrzów w podejmowaniu zobowiązań w związku z realizacją unijnych celów w zakresie klimatu oraz energii.

Globalna walka samorządów

Inicjatywa Porozumienie Burmistrzów spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, gdyż już w 2010 r. Porozumienie obejmowało przedstawicieli 2 tys. miast, w związku z czym KE rozwijała podobne, powiązane inicjatywy, również na tereny poza Unią, np. w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (w ramach projektu Cleaner Energy-Saving Mediterranean Cities”) i unijnego Partnerstwa Wschodniego. W 2014 r. uruchomiony został przez KE siostrzany projekt Mayors Adapt, który koncentrował się przede wszystkim na działaniach adaptacyjnych lokalnych samorządów do zmian klimatu. Ideą inicjatywy było opracowanie i wdrożenie strategii przystosowania lokalnego. Rok później oba projekty połączono, a kilka tygodni po szczycie klimatycznym w Paryżu zapowiedziano ekspansję Porozumienia Burmistrzów na pozostałe kontynenty, zaś w 2017 r. globalny zasięg inicjatywy stał się faktem. W międzyczasie dokonano kolejnej fuzji z...