Od początku wojny w Ukrainie do Polski przybyło ponad 2,5 mln uchodźców. Sejm, także głosami opozycji, przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Tymczasem samorządy apelują o organizację okrągłego stołu, a rząd powołuje specjalnego pełnomocnika.

Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim zatwierdzania (legalizacji) pobytu w Polsce Ukraińców, którzy schronili się w naszym kraju przed wojną. Ustawa reguluje też kwestie związane z zatrudnieniem, opieką zdrowotną, edukacją i udzielaną im pomocą.

Kogo dotyczy ustawa?

Przyjęte rozwiązania dotyczą obywateli Ukrainy i ich małżonków, którzy w wyniku działań wojennych wjechali legalnie do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

W stosunku do obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka ochrona jest szersza i obarczona mniejszymi warunkami – mogą oni korzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie także w przypadku, gdy przybyli na terytorium Polski niebezpośrednio z Ukrainy, a stosowanie ustawy rozszerzone jest również na innych niż małżonkowie najbliższych członków ich rodzin.

Ustawa, co do zasady, nie dotyczy osób, które złożyły w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej albo zadeklarowały zamiar złożenia takich wniosków. Jeśli taka osoba będzie chciała jednak skorzystać z pomocy przewidzianej w ustawie, będzie mogła wycofać taki wniosek. 

Co ważne, zgodnie z ustawą wyjazd z terytorium Polski na okres przekraczający 1 miesiąc pozbawia obywatela Ukrainy prawa do korzystania z rozwiązań przewidzianych w ustawie – zarówno tych dotyczących legalizacji pobytu, jak i w zakresie świadczeń społecznych.

W ustawie uregulowana została również sytuacja osób, które...