Podsumowanie i ocena POLECO 2021 właśnie trwa. Wszystko wskazuje na to, że po okresie zamknięcia i ograniczeń w możliwości organizowania bezpośrednich spotkań targowe życie powoli wraca do normalności. Nie da się ukryć, że w porównaniu z ubiegłymi latami tegoroczne Targi były stosunkowo niewielkie, jednak zdaniem wielu to właśnie nieco kameralna atmosfera okazała się bardzo sprzyjająca i została pozytywnie oceniona. 

Dla przedsiębiorców zrzeszonych w Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami to branżowe wydarzenie było nie tylko okazją do spotkania, rozmów i odnowienia wielu kontaktów, ale także szansą na zaprezentowanie nowo powstałej Izby Branży Komunalnej, która jest kolejnym etapem w rozwoju Związku i stanowi kontynuację jego tradycji. Tegoroczne Targi były pierwszymi w historii, na których obecni byli zarówno Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, jak i Izba Branży Komunalnej.

Dzieje się historia

Potrzeba jeszcze większej konsolidacji branży i umocnienia pozycji, a także dążenie do korzystania z większych uprawnień formalnych stały się inspiracją do powołania Izby Branży Komunalnej, która − korzystając z najlepszych, wieloletnich tradycji Związku − będzie kontynuowała misję reprezentowania i obrony interesów polskich przedsiębiorców działających w branży komunalnej. 

Oficjalnie datą powołania Izby Branży Komunalnej jest 11 czerwca 2021 r. To właśnie tego dnia, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Izby Branży Komunalnej w Gdańsku, członkowie założyciele podjęli uchwały konstytuujące Izbę. Warto jednak odnotować, że Izba jest kolejnym etapem rozwoju Związku, którego idee i tradycje pozostają...