Od kilku lat problem wysychania jezior w subregionie konińskim nagłaśnia Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Przyjezierze. Jego działalność znacznie przyczyniła się w ostatnich latach do wzrostu zainteresowania problemem zanikania jezior na Pojezierzu Gnieźnieńskim.

Eko-Przyjezierze powstało dla formalnego usankcjonowania działań jego członków na rzecz ochrony Jeziora Ostrowskiego i Pojezierza Gnieźnieńskiego na obszarze oddziaływania Kopalni Węgla Brunatnego (KWB) „Konin”.

Problem zanikania jezior na Pojezierzu Gnieźnieńskim stał się w 2019 roku tematem interpelacji poselskiej1. Niczego ona jednak nie rozwiązała, poza uzyskaniem ogólnej odpowiedzi, z której niewiele wynikało. W tym samym roku Sejm powołał Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Pojezierzy, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych oraz naukowcy (hydrolodzy i biolodzy). Celem Zespołu, z którym współpracują Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz samorządowcy, jest prowadzenie działań związanych z powstrzymaniem ubytku wody na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego oraz zwiększeniem retencji.

Protest w obronie jezior

W 2020 roku odbyły się spotkania ekspertów i samorządowców, konferencje naukowe i prasowe, a także protesty i demonstracje przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Uczestnicy protestu, który odbył się 25 października 2020 roku, zorganizowanego m.in. przy udziale członków Organizacji Ekologicznej Zielona Fala i poznańskiej sekcji Federacji Anarchistycznej oraz wspieranego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Przyjezierze, domagali się od wojewody powołania sztabu kryzysowego w sprawie wysychania Pojezierza Gnieźnieńskiego. Nie mógł on jednak formalnie zostać powołany, ponieważ degradacja Pojezierza nie jest zdarzeniem nagłym....