Architektki krajobrazu przewodzą w działaniach na rzecz klimatu. Cornelia Hahn Oberlander – urodzona w Niemczech kanadyjska architektka krajobrazu i silnie wyróżniająca się postać – łączyła naturalistyczne projekty z modernistycznymi ideałami. Bardzo wcześnie dostrzegła pilną potrzebę dostosowania miasta do zmian klimatycznych, w związku z czym projektowała przestrzenie publiczne tak, aby złagodzić skutki tych zmian.

Jeśli architekci krajobrazu nie skorzystają z okazji w tym momencie, podczas gdy nasze rządy wariują na temat zmian klimatycznych, jeśli nie nauczą się tej zmiany klimatu od podszewki, a mianowicie zarządzania wodami opadowymi, ograniczania śladu węglowego, wykorzystania roślin, które nie wymagają wielu zabiegów konserwacyjnych ani wody, jeśli nie wykorzystają tej okazji, to architekci krajobrazu śpią pod ziemią – mocne słowa architektki krajobrazu Corneli Oberlander, wypowiedziane w 2008 r., są aktualne po dziś dzień. Czy śpimy pod ziemią – ślepi i bierni? Choć Cornelia Hahn Oberlander zmarła 22 maja 2021 r. w wieku 99 lat w wyniku komplikacji związanych z Covid-19, pozostaje niezastąpionym wzorem do naśladowania w branży. Podobnymi przesłankami na rzecz klimatu kierowała się w rozwoju kariery amerykańska architektka krajobrazu Heather Morgan, której odważny głos dotyczył zarządzania wodami w strefach zurbanizowanych oraz podkreślał znaczenie najdrobniejszych inicjatyw krajobrazowych przyjaznych dla klimatu.

Heather Marie Morgan urodziła się w Pittsburghu w Pensylwanii. W 1984 r. przeniosła się z rodziną do Atlanty. Ukończyła liceum w hrabstwie Cobb w stanie Georgia, a następnie – w 2001 r. – studia inżynierskie...