Zmienność sezonowa opadów atmosferycznych i ewolucja ich charakteru na przestrzeni lat, wynikająca ze zmian klimatycznych, jest przyczyną poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu zmniejszenie ilości nawierzchni nieprzepuszczalnych, szczególnie na terenach miast.

Wygląda na to, że coraz szersze zastosowanie w kształtowaniu przestrzeni zurbanizowanych mają nawierzchnie pozwalające na odprowadzenie opadu do gruntu, wpływające pozytywnie na bilans wodny zlewni miejskich.

Zasoby wodne

Charakterystyka terenów miejskich – przede wszystkim duża ilość powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody – sprawia, że opad atmosferyczny nie zatrzymuje się na miejscu i jest natychmiast odprowadzany do kanalizacji. Tymczasem to głównie od nasilenia opadów atmosferycznych oraz spowalniania ich odpływu zależą zasoby wodne na terenie Polski. W modelach zmian klimatycznych dotyczących naszego kraju nie przewiduje się zmniejszenia ilości średnich rocznych sum opadów. Jednak przekształceniu ulegnie prawdopodobnie charakter deszczów. Coraz dłuższe okresy suszy będą przeplatane opadami nawalnymi. Takie gwałtowne ulewy stanowią duże wyzwanie dla miejskich systemów kanalizacji, które były projektowane z innymi założeniami i nie przyjmują jednorazowo dużych ilości wody deszczowej. Zabudowywanie kolejnych obszarów pogłębia dodatkowo problem przepełnienia zlewni terenów zurbanizowanych. Adaptacja do nowych warunków – gwałtownych powodzi miejskich – wymaga zmiany podejścia strategicznego i technicznego do problematyki struktury pokrycia powierzchni miasta.

Dwa obszary – strategiczny i techniczny – zawierają w sobie pojęcie błękitnej infrastruktury. Mowa tu o projektowanych rozwiązaniach i zarządzanych obszarach naturalnych i półnaturalnych, łączonych ze sobą...