Choć w Polsce nie ma elektrowni atomowej, to od ponad 60 lat istnieje miejsce, gdzie w sposób profesjonalny i bezpieczny składowane są odpady promieniotwórcze i paliwo jądrowe. To Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie.

Obiekt ten znajduje się w miejscowości Różan nad Narwią, około 90 km od Warszawy, i mieści się na terenie dawnego fortu z czasów zaboru rosyjskiego.

Sześć dekad historii

KSOP jest jednostką zamiejscową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) z Otwocka. Jego historia sięga 1960 roku, kiedy powstała Centrala Odpadów Promieniotwórczych, będąca częścią struktury ówczesnego Instytutu Badań Jądrowych. Jej utworzenie było efektem uruchomienia w 1958 roku badawczego reaktora jądrowego EWA. Po przemianie ustrojowej i licznych zmianach organizacyjnych 1 stycznia 2002 roku, na mocy ustawy Prawo atomowe, powołany został ZUOP, który jest klasyfikowany jako przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej. Realizuje on zadania określone przez tę ustawę i statut, a jego rola jest niezwykle istotna w sektorze publicznym. Jako jedyna tego typu instytucja w Polsce zapewnia gotowość do odbioru, transportu, przetwarzania, przechowywania oraz składowania szeroko rozumianych odpadów promieniotwórczych.

Skąd się biorą odpady promieniotwórcze?

Zadaniem ZUOP-u jest bezpieczne postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Przede wszystkim jednak zapewnia on stałą możliwość ich składowania. Podczas realizacji tych zadań instytucja przestrzega wszelkich standardów bezpieczeństwa jądrowego, ochrony...