W Światowy Dzień Mieszkalnictwa (World Habitat Day) – 4 października 2021 r. – Fundacja Habitat for Humanity Poland zorganizowała webinarium, w czasie którego przedstawiony został raport1 z wynikami badań o pustostanach gminnych.

W miastach, które przyjęto do badania studium przypadku, było łącznie 4871 pustostanów mieszkaniowych, z dominującym zasobem Warszawy. Na koniec 2020 r., z całego zasobu 81 310 lokali mieszkalnych Warszawy, było 4620 pustostanów. Według danych na koniec maja 2021 r., w Warszawie cały zasób lokali użytkowych stanowiło 8580 lokali, zaś jako pustostany wykazanych było 575 tych lokali. W Kielcach 142 puste lokale mieszkalne zlokalizowane były w 50 budynkach (dodatkowo puste były dwa obiekty niemieszkalne – budynek po szkole muzycznej i kilka budynków po innym zespole szkół). W Zawierciu pustych było 109 lokali mieszkalnych w ponad 50 lokalizacjach (nie było pustostanów w obiektach niemieszkalnych).

Założenia metodyczne badania

Pytanie badawcze brzmiało: czy mamy w polskich miastach i miejscowościach takie zasoby, które można by zaadaptować na cele mieszkalne, przywrócić do życia budynki już wrośnięte w sąsiedztwa, ale obecnie puste i nieużywane?

Badanie przeprowadzone było w okresie od maja do czerwca 2021 r. przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów na zlecenie Fundacji Habitat for Humanity Poland w ramach projektu „Filling the gap: Repurposing empty spaces to prevent homelessness in Mainland Europe” („Wypełniając lukę: Wykorzystanie pustostanów w celu przeciwdziałania bezdomności w Europie”). 

Wzorując się na badaniu brytyjskim, zgodnie z założeniami badania i wytycznymi...