Uczestnicy wydarzenia, które odbyło się online, pt. „Platforma dyskusyjna ROP”, zorganizowanego przez redakcje czasopism „Przegląd Komunalny” oraz „Energia i Recykling”, byli zgodni: konsultacje przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań trzeba przedłużyć, bo ustawa wymaga jeszcze wielu zmian. Resort klimatu i środowiska tego nie wyklucza, ale już zapowiada opublikowanie wkrótce kolejnego głośnego projektu – tym razem w sprawie systemu kaucyjnego.

5 sierpnia 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się – długo oczekiwany – projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dokument zawiera pakiet przepisów, które mają wprowadzić w Polsce rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP), zgodną z ostatnimi wymaganiami unijnymi. Opublikowanie projektu ustawy poprzedziły spotkania prekonsultacyjne z wybranymi interesariuszami rynku gospodarki odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Eksperci, którzy uczestniczyli w prekonsultacjach, oceniali je z rezerwą lub rozczarowaniem. Uczestnicy spotkań w Ministerstwie relacjonowali, że w dyskusji panował duży poziom ogólności, i zwracali uwagę, że rozmowy toczyły się o projekcie nowelizacji ustawy, z którym nie mieli okazji się zapoznać (projekt wówczas nie był jeszcze dostępny, znane były tylko wstępne założenia). Jak ocenili obecni na nich eksperci, ze spotkań wynikało niewiele poza powtórzeniem dotychczasowych ustaleń i planów rozwiązań znanych już od kilku miesięcy.

Wiceminister klimatu i środowiska, Jacek Ozdoba, powiedział na wstępie spotkania „Platforma dyskusyjna ROP”, że nie chce wchodzić w szczegóły, dopóki nie zostaną zakończone konsultacje publiczne nowelizacji ustawy. – To, co...