Jak duże znaczenie w praktycznym rozwiązywaniu życiowych problemów ma wiedza zdobyta w szkole (od podstawówki po studia), nie trzeba chyba nikogo przekonywać – umiejętność formułowania samego problemu, a następnie algorytm jego rozwiązywania z wykorzystaniem zasad logiki w oparciu o fachową wiedzę z danej dziedziny (ze sprawdzonych źródeł) to klucz do sukcesu w życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym.

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego odpadami wszelkiego rodzaju stanowi – obok kwestii wyżywienia ludzkiej populacji – jeden z podstawowych problemów współczesnego świata, dla którego rozwiązaniem ma być gospodarka o obiegu zamkniętym, wykorzystująca wielokrotnie te same materiały krążące w „żyłach” naszej planety i zasilające ponownie produkcję surowcami (wtórnymi) bez konieczności sięgania po ich dalsze zasoby (często już nieodnawialne). W ten sposób rzeczy raz wykorzystane, które ze względu na utratę niektórych ze swych właściwości stały się niepotrzebne, po odpowiednim przetworzeniu uzyskują szansę na „drugie życie”, a następnie trzecie, czwarte… Taki proces zawracania strumieni materiałów do ponownego wykorzystania to tytułowy recykling. Idea szlachetna i coraz popularniejsza, wymagająca jednak przy wdrożeniu nie tylko emocjonalnego, proekologicznego zaangażowania, ale również sporej wiedzy na temat właściwości poszczególnych materiałów, procesów ich powtórnego przetwarzania oraz śladu środowiskowego, jaki pozostawia w naszym otoczeniu ich stosowanie oraz niewłaściwa utylizacja… i tutaj na pomoc ekoentuzjastom przychodzi edukacja.

Brak rzetelnej wiedzy może skutkować podważaniem idei wstępnego sortowania odpadów w gospodarstwach domowych, a proces ten jest nie tylko gwarantem lepszej...