Zakończyły się prace nad projektem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami. Pracodawcy, przedstawiciele edukacji, instytucje szkoleniowe oraz osoby poszukujące zatrudnienia otrzymają dokument porządkujący wymagania kompetencyjne wobec pracowników. W jaki sposób środowisko branżowe może z niego korzystać?

Od września 2021 do lutego 2022 r. trwało opracowywanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami. Na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych zadanie zrealizowało konsorcjum firm: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, Abrys oraz MABEA. W prace zaangażowało się grono ekspertów, wśród których byli zarówno przedstawiciele przedsiębiorstw działających w obszarze gospodarowania odpadami i jednostek samorządu terytorialnego, jak i reprezentanci instytucji zajmujących się kształceniem na rzecz sektora czy organizacji branżowych. Pracami zespołu eksperckiego kierował Piotr Szewczyk, dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, przewodniczący Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. 

Zespół ekspercki opracował wstępny projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami, który następnie podlegał konsultacjom w szerokim środowisku sektora. Przeprowadzono 4 webinaria konsultacyjne, 12 wywiadów indywidualnych i badanie ankietowe oraz zaprezentowano i przedyskutowano projekt SRK GO na seminarium podsumowującym. Łącznie ponad 300 specjalistów z sektora miało możliwość zapoznania się z powstającym materiałem i zgłoszenia do niego swoich uwag. 

Rzetelne źródło informacji o kompetencjach potrzebnych w sektorze

Sektorowa Rama Kwalifikacji to dokument zawierający opis kluczowych kompetencji potrzebnych do wykonywania...