Spółdzielnia energetyczna to szansa dla lokalnej społeczności na zmniejszenie wydatków ponoszonych na zaopatrzenie w energię. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, spółdzielnia energetyczna wytwarza energię z OZE na potrzeby własne oraz spółdzielców. Chociaż dotychczas zarejestrowano tylko jedną taką spółdzielnię – wkrótce ta forma działalności może stać się bardziej powszechna, gdyż w Krajowym Planie Odbudowy przewidziano pieniądze na pomoc inwestycyjną przeznaczoną m.in. właśnie dla spółdzielni energetycznych. 

Spółdzielnie energetyczne funkcjonują w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej. Według danych z 2018 r., najwięcej z nich działa w Niemczech – ponad 800, w Austrii – blisko 300 oraz w Danii – 150. 

Są one również popularne w takich krajach jak Szwecja, Holandia, Włochy, Francja oraz Hiszpania. Stanowią cenioną formę obywatelskich inwestycji w odnawialne źródła energii. W spółdzielniach obowiązuje zasada „jeden członek – jeden głos”, dzięki czemu są one organizacjami zarządzanymi demokratycznie. Z uwagi na transparentny model zarządzania oraz stabilną politykę finansową cieszą się one dobrą opinią wśród lokalnych społeczności.

Definicja spółdzielni energetycznej została wprowadzona do ustawy o odnawialnych źródłach energii już w 2016 r., jednak przepisy szczegółowo regulujące jej działalność zostały wprowadzone dopiero w 2018 oraz 2019 r. Spółdzielnia energetyczna stanowi nowy typ spółdzielni. Zgodnie z ustawą o OZE, jest ona spółdzielnią w rozumieniu prawa spółdzielczego lub spółdzielnią rolników w rozumieniu ustawy o spółdzielniach rolników. Ustawa precyzyjnie określa również przedmiot jej działalności – jest nim wytwarzanie energii...