Pandemia koronawirusa zmusiła samorządy do cięcia kosztów i odłożenia na później wielu planowanych przedsięwzięć. Nie powstrzymała jednak spółek wodociągowo-kanalizacyjnych przed modernizowaniem i budową nowych obiektów oraz powiększaniem sieci wod-kan. Czy środki zarezerwowane na 2021 r. pozwolą utrzymać tę dobrą passę?

Ubiegły rok obfitował w wiele imponujących przedsięwzięć zrealizowanych przez przedsiębiorstwa z obszaru wod-kan. Na głęboką wodę rzuciły się zwłaszcza spółki z dużych miast, np. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (MPWiK), Łódzka Spółka Infrastrukturalna, która zarządza siecią wodociągowo- kanalizacyjną w Łodzi, oraz Wodociągi Białostockie. Przyjrzyjmy się ich najciekawszym, zeszłorocznym inwestycjom oraz przedsięwzięciom zaplanowanym na 2021 r.

Awaria przyspieszyła inwestycję

Rok 2020 był dla MPWIK w Warszawie czasem wyzwań, nie tylko inwestycyjnych. Jednym z nich była konieczność zażegnania awarii systemu przesyłającego ścieki do oczyszczalni „Czajka”, która przyspieszyła realizację działań zwiększających bezpieczeństwo w zakresie transportu ścieków. Już po pierwszej awarii układu przesyłowego pod Wisłą, która nastąpiła w 2019 r., rozpoczęły się prace nad stworzeniem alternatywnego systemu transferu ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do Zakładu „Czajka”. W 2020 r. nabrały one jednak tempa i w rezultacie 13 grudnia uruchomiono stalowy rurociąg, leżący na głębokości ok. 7 m pod dnem Wisły. – Nowy kolektor ma średnicę 1,2 m, długość 792 m i został wykonany w bezwykopowej technologii...