Optymalizacja zużycia wody w obszarze własnej sprawczości powinna być priorytetem w kwestii racjonalnego zarządzania środowiskiem. Zasoby odnawialnej wody słodkiej w Polsce ciągle maleją i są jednymi z najniższych w Europie. Z roku na rok długość sieci wodociągowej rośnie, co jednocześnie wiąże się z coraz większymi problemami z diagnostyką rurociągów.

Awarie na sieciach wodociągowych to codzienność przedsiębiorstw wodociągowych, a głównym powodem jest niestety przestarzała infrastruktura, która od kilkudziesięciu lat nie została zastąpiona nowymi instalacjami. Stan głównych sieci wodociągowych jest w większości niekontrolowany, a epizodyczny wyciek na skutek niewielkiej nieszczelności prowadzi do katastrofalnych strat finansowych.

Straty rzeczywiste

Straty wody w systemach wodociągowych wpisane są w działalność wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Straty wody określamy bilansem pomiędzy objętością wody wydobytej z ujęć wodociągowych, a zużyciem wody zarówno przez odbiorców końcowych, jak i na potrzeby zakładów wodociągowych. Wielkość strat daje obraz, czy dystrybucja wody jest prowadzona we właściwy sposób, oraz jest ona wykładnią oceny stanu sieci wodociągowej. Do strat rzeczywistych na wodociągach zaliczamy przecieki magistrali przesyłowych i dystrybucyjnych, przecieki i przelewy zbiorników, przecieki przyłączy serwisowanych do licznika konsumenta włącznie, a także kradzieże wody. Wpływ tych czynników przede wszystkim odczuje społeczeństwo, które jest zaopatrywane w wodę, a także zakłady – w postaci zarówno wielomilionowych deficytów budżetowych (w skali kraju), jak i kar nakładanych na te instytucje.

Monitoring

Incydentalne inwestycje w naprawy wycieków oraz wymiany liczników są niewystarczające. Kluczowym działaniem...