Odnawialne źródła energii na terenie Polski funkcjonują już od długiego czasu. Początkowo bazowano jedynie na energii pochodzącej z wody – czego przykładem może być Elektrownia Wodna Włocławek, uruchomiona w roku 1963 – oraz na biopaliwach stałych. 

Ekologicznego paliwa na terenie naszego kraju nigdy nie brakowało, co wynika zarówno z dużej ilości lasów (które jednak z dekady na dekadę systematycznie się kurczą), jak i z rolniczego charakteru wielu regionów. 

Wraz ze wzrostem zainteresowania odnawialnymi źródłami energii zwiększa się także ich zaawansowanie technologiczne, dzięki czemu otrzymujemy coraz lepsze produkty, które odznaczają się lepszymi wydajnościami. Co więcej, rosnąca liczba dostawców, a zatem konkurencja, wymusza częstokroć spadek cen, co stanowi dodatkowy motor napędowy dla chętnych do skorzystania z ekologicznych rozwiązań energetycznych. 

Dywersyfikacja źródeł

Kraj taki jak Polska, który w znaczącej większości oparł swój system energetyczny na jednym rodzaju paliwa, musi intensywnie dywersyfikować źródła uzyskiwania energii. Jest to niemal podstawowy zapis wytycznych, umożliwiających utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego państwa na właściwym, niezagrożonym poziomie. Co więcej, nasza obecność m.in. w Unii Europejskiej wymusza dostosowywanie się do przeróżnych dekretów i rozporządzeń, których zapisy mówią jasno o konieczności uzyskania wysokich poziomów przychodu energetycznego w aspekcie energii pierwotnej, pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. 

Również nasza krajowa polityka stawia sobie wygórowane cele, które zapisywane są w dokumentach takich jak Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. 

W tabeli 1 ukazano wartości procentowe, określające wielkość...