Spowolnienie światowej gospodarki, obserwowane w ostatnich latach, w oczywisty sposób dotyka także przemysłu tworzyw sztucznych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w liczbach. Według szacunkowych danych Fundacji PlasticsEurope, w 2019 r. wyprodukowano na świecie 368 mln ton tworzyw, a tempo wzrostu wyniosło ok. 2,4% – i jest to wartość niższa niż w latach poprzednich.

W Europie odnotowano w ubiegłym roku niewielki spadek produkcji w porównaniu z 2018 r. – z udziałem 15,8% zajmuje ona trzecie miejsce po Chinach (31%) i krajach NAFTA (18,5%). Zapotrzebowanie ze strony przetwórców na tworzywa w Europie, oscylujące od kilku lat pomiędzy 50 a 52 mln ton rocznie, szacuje się w 2019 r. na 50,7 mln ton, czyli o ok. 0,8% mniej niż w roku poprzednim, ale ostateczne dane będą opublikowane dopiero w październiku (w raporcie „Tworzywa sztuczne – Fakty 2020”). Na rezultat ten niewątpliwie wpływ mają gorsze wyniki branży w Niemczech, gdzie produkcja tworzyw w roku 2019 spadła o 3,9%, a obroty producentów tworzyw zmniejszyły się o ok. 7,9% (dane z rocznego raportu Plastics- Europe Deutschland). TWORZYWA SZTUCZNE spowolnione przez COVID-19? Spowolnienie światowej gospodarki, obserwowane w ostatnich latach, w oczywisty sposób dotyka także przemysłu tworzyw sztucznych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w liczbach. Według szacunkowych danych Fundacji...