Raport ONZ nie pozostawia wątpliwości. Rezygnacja z indywidualnego transportu samochodowego i przejście na transport zbiorowy lub rowerowy znacznie zmniejszy ślad węglowy aut spalinowych. Konieczna jest też rewolucja technologiczna przy produkcji dzisiejszych samochodów.

ONZ opublikował raport na temat emisji gazów cieplarnianych i ich prognoz oraz działań ograniczających te emisje1. W trzech latach poprzedzających raport, łącznie z 2019 rokiem, emisja gazów cieplarnianych w świecie nadal rosła. W 2020 roku emisje CO2  zmniejszyły się o około 7% w porównaniu z poziomami emisji w 2019 roku, co wynika z kryzysu spowodowanego przez COVID-19. Kryzys COVID-19 to jednak tylko krótkotrwały przypadek, który nie przyczyni się istotnie do planowanej redukcji emisji do 2030 roku. Według ekspertów, zmiany stylu życia mają podstawowe znaczenie w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Okazuje się, że mniejszość w postaci najbogatszych społeczeństw ma ponad dwukrotnie większy udział w emisjach niż większość najuboższych. Międzynarodowa Agencja Energii podkreśliła, że zmiana zachowań społecznych jest integralną częścią redukcji emisji. Chodzi między innymi o zmniejszenie użytkowania samochodów. W zamian autorzy raportu proponują zrównoważone formy transportu w postaci ruchu pieszego, ruchu rowerowego i transportu publicznego. Oprócz tego zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych powinno nastąpić poprzez poprawę wydajności klasycznych samochodów oraz wymianę w nich technologii na niskoemisyjną. Wskazuje się przy tym na zastosowanie akumulatorów zasilanych energią ze źródeł odnawialnych.

Bez samochodu 2 tony mniej CO2

Raport ONZ nie poprzestaje na ogólnikach, lecz wskazuje na...