Badania pokazują, że w większości przypadków produkcja, używanie i ponowne przetwarzanie tworzyw sztucznych, przy uwzględnieniu całego cyklu ich życia, generuje znacznie mniejsze emisje CO2 oraz pozostałych gazów cieplarnianych niż jakikolwiek inny materiał alternatywny. Ich odpowiednie i odpowiedzialne użytkowanie oraz przetwarzanie jest kluczowym elementem budowania neutralności klimatycznej. Tymczasem w opinii publicznej tworzywa sztuczne kojarzone są często z zaśmiecaniem i z całą pewnością nie powinny one trafiać do środowiska naturalnego. Jeśli jednak są stosowane i utylizowane w sposób odpowiedzialny, dają duże możliwości funkcjonalne w wielu obszarach przemysłu i codziennego życia, a ich produkcja, transport i recykling zużywają dużo mniej energii niż np. produkcja szkła.

Tworzywa sztuczne posiadają wiele unikalnych zalet użytkowych i przyczyniły się do ogromnych zmian cywilizacyjnych – na wielu polach wygrywają z innymi materiałami. Jak pokazują badania LCA (Life Cycle Assessment), opracowane m.in. przez C7-Consult, opakowania z tworzyw sztucznych są bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż szkło czy metal. W przypadku tworzywa opakowaniowego, jakim jest np. PET, wskaźnik ekwiwalentu emisyjności CO2 do środowiska wynosi 133 g na opakowanie (jednolitrowa butelka do wody mineralnej), podczas gdy dla jednolitrowych, jednorazowych butelek szklanych współczynnik ten jest blisko czterokrotnie wyższy – 522 g. Butelki PET doskonale nadają się do recyklingu, a dodanie recyklatu (rPET) jeszcze bardziej zmniejsza wpływ na środowisko tego rodzaju opakowań. Wypadają dzięki temu nawet lepiej niż zwrotne szklane butelki. Ponadto same butelki PET...