Od lutego trwa prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie intensywna weryfikacja wniosków taryfowych o zatwierdzenie opłat  za wodę i ścieki. Jednak twarde wskaźniki zmian kosztów, które muszą uwzględniać – kalkulujące ceny i stawki – przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przegrywają ze wskaźnikami miękkimi, które regulator uważa za ważniejsze.

Weryfikacja wniosku taryfowego powinna zająć maksymalnie 45 dni. Najwięcej wniosków przedsiębiorstwa składały na początku lutego. W połowie lipca regulator był na półmetku  zatwierdzania nowych taryf. Decyzje wydano wobec 76% złożonych wniosków (ok. 1600), z czego 53% stanowią decyzje pozytywne, a 47% negatywne. Po złożeniu wniosku, krótko przed upływem 45 dni, Wody Polskie zwykle przesyłały pismo, w którym przedstawiały tzw. braki formalne, prosząc o ich uzupełnienie. Według weryfikatora termin nadesłania uzupełnień ustalał datę rozpoczęcie nowego 45-dniowego terminu weryfikacji. 

Zdarzało się i tak, że tuż przed upływem kolejnego terminu 45 dni regulator wysyłał kolejne pismo z nowymi uwagami i zapytaniami, traktując zgłaszane wątpliwości jako kolejne usterki, znów skutkujące liczenia 45-dniowego terminu podjęcia decyzji przez regulatora. Nierzadko w tym drugim piśmie przedsiębiorstwu zwracano uwagę na niepoprawnie przyjęty w kalkulacji rok bazowy, który ma służyć do kalkulacji niezbędnych przychodów w kolejnych trzech latach obowiązywania taryf.

Ważny punkt początkowy

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie w sprawie taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DzU z 2018 r., poz. 47, § 6.1) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne...