Intensywne prace nad materiałami r-PET, r-PP i r-PS do zastosowania w przemyśle spożywczym, aby w przyszłości wykorzystywać większe ilości materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji swoich wyrobów z tworzyw sztucznych, prowadzi obecnie firma Greiner Packaging. Według jej zarządców, holistyczne podejście i jednoczesne poszukiwanie różnych alternatyw materiałowych powinno przynieść szybkie rezultaty, niezależnie od tego, czy chodzi o nowe, specyficzne dla materiału optymalizacje procesów, czy też o określone dopuszczenia do żywności. Już teraz wstępne testy wykonane w Szwajcarii pokazały, że Greiner Packaging jest w stanie produkować pojemniki na jogurt wykonane w 100% z materiału r-PS.

...