Gdy w marcu 2020 roku w Polsce po raz pierwszy potwierdzono przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2, miało to znaczenie nie tylko dla systemu ochrony zdrowia, ale między innymi również dla zasad gospodarowania odpadami.

Pojawiły się zupełnie nieznane dotąd wyzwania. W sytuacji pandemii na bieżąco były i są podejmowane nowe działania. Po pierwsze, konieczne było i jest sprawne i bezpieczne zagospodarowanie zakaźnych odpadów medycznych wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Po drugie, podejmowane działania muszą odznaczać się na tyle nieznacznym stopniem ingerencji w system gospodarowania odpadami, aby nie przerwać ciągłości procesów gospodarki odpadowej.

Pojawiające się pytania – w kontekście sposobu ochrony i zabezpieczenia osób odpowiedzialnych za odbiór i zagospodarowanie odpadów, kwalifikacji odpadów komunalnych z nieruchomości osób objętych kwarantanną/izolacją czy też wydajności funkcjonujących instalacji do termicznego przetwarzania odpadów dedykowanych odpadom komunalnym i odpadom niebezpiecznym medycznym – zapoczątkowały prace nad uporządkowaniem działań mających na celu bezpieczne i właściwe zagospodarowanie odpadów.

Znaczny wzrost liczby osób wymagających hospitalizacji i procesu leczenia w warunkach domowych czy też izolacji spowodował konieczność podjęcia istotnych decyzji i działań przez ministra klimatu i środowiska. Działania te skierowano zarówno na kwestie związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw osób, na których decyzją nałożono obowiązek odbycia kwarantanny/izolacji, jak i na właściwe, sprawne zagospodarowanie odpadów medycznych.

Regulacje dla odpadów medycznych i innych 

Podstawowym aktem regulującym metody postępowania z zakaźnym odpadem medycznym jest Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisy...