Przez kilkadziesiąt miesięcy 66 przedsiębiorstw wod-kan działających w regionie Morza Bałtyckiego (w tym dwa z Polski) wypracowywało rozwiązania optymalizujące zużycie energii w procesach usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Obejmujący te zagadnienia projekt „IWAMA – Interaktywna Gospodarka Wodna” trwał ponad trzy lata i kosztował 4,6 mln euro.

Ogólnym celem projektu IWAMA była poprawa gospodarki ściekowej w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez sukcesywne podnoszenie kwalifikacji operatorów oczyszczalni ścieków, którymi były przedsiębiorstwa z: Niemiec, Łotwy, Litwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Rosji, Białorusi. W Polsce do projektu przystąpiły Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Wszystkie one poszukiwały skutecznych i efektywnych energetycznie rozwiązań w procesie oczyszczania ścieków. We współpracy z Baltic Sea Chellenge dobrowolnie wdrażały też pilotażowe inwestycje i działania. Zagadnienia szczegółowo opisano w raporcie pt. „Wskaźniki porównawcze efektywności energetycznej. Benchmarking dla regionu Morza Bałtyckiego w ramach projektu IWAMA – Interaktywna Gospodarka Wodna” oraz w opracowaniu „Zobowiązania dotyczące ochrony Morza Bałtyckiego” przygotowanym przez partnerów projektu.

Różnice między oczyszczalniami

„Sektor oczyszczania ścieków charakteryzuje się dużym zużyciem energii w porównaniu do innych odbiorców komunalnych, natomiast inteligentne zarządzanie energią nie jest powszechnie stosowane w regionie Morza Bałtyckiego” – czytamy w raporcie, który powstał na podstawie danych zebranych ze wszystkich 66 oczyszczalni uczestniczących w projekcie. Badane oczyszczalnie różniły się między...